Partnerskabsstrategi for Mellemamerika Komiteen

Dette papir beskriver Mellemamerika Komiteens Partnerskabsstrategi. Strategien skal ses i sammenhæng med MAKs politiske grundlag og vedtægter.

Formålet med papiret er at koordinere forståelse omkring:

- Hvem der kan være partnere for MAK

- Hvilke gensidige forventninger der er til partnerskabet

- Hvilke værdier vi baserer partnerskabet på

1: Hvem skal man være for at være en interessant partner for MAK?

MAKs samarbejdspartnere er mellemamerikanske folkelige bevægelser, der arbejder for en forbedring af sociale og politiske vilkår for det økonomisk fattige flertal gennem lokal forankret mobilisering og organisering. Det kan fx være:

-­ fagbevægelser
-­ bondebevægelser
-­ ungdomsbevægelser
-­ kvindebevægelser
-­ kunstneriske bevægelser
-­ oprindelige folk
-­ LGBTQ bevægelser

2: MAKs forventninger til partnere.

Det er vigtigt for MAK at vi deler de værdier, som er repræsenteret i vores politiske grundlag: Ligeværd, solidaritet og social retfærdighed. Vi forventer, at vores partnere indgår i et partnerskab der er baseret på gensidig respekt, dialog, åbenhed, accountability og gennemsigtighed.

3: Hvad tilbyder MAK vores partner?

MAK yder økonomisk bistand via fundraising og indsamling.

MAK bidrager med strategisk rådgivning, metoder og værktøjer.

MAK tilbyder ligeværdige og solidariske partnerskaber og kulturmøder.

MAK arbejder ud fra deltagerstyrede organisatorisk styrkende processer med henblik på styrket selvbestemmelse og handlekraft.

4: Hvilke tilgange og værdier vil MAK have i arbejdet med vores partner?

Vi søger et ligeværdigt, solidarisk partnerskab.

Vi er opmærksomme på at økonomisk ulighed er en underliggende præmis i partnerskabet.

Vi er bevidste om og respekterer, at partner har eget udgangspunkt, værdier og strategier. Partnerskabet bygger på en konkret afvejning af tilstrækkelig fælles interesse.

Vi støtter og styrker lokal handlekraft og initiativ.

Vi er lyttende og har en forventning om en proces med gensidig læring. Vi ved, at virkeligheden ikke altid passer til vores eller donors modeller, og opfatter os selv som virkelighedens og partners advokater overfor modellerne.