MAKs historie

Mellemamerika Komiteen er en solidaritetsorganisation, der siden 1980 har arbejdet for at styrke det fattige flertals sociale og politiske vilkår i Mellemamerika. Mellemamerika Komiteen støtter aktivt kampen for selvbestemmelse og social retfærdighed og prioriterer det direkte samarbejde med de folkelige organisationer i Mellemamerika.

1980'erne

Mellemamerika Komiteen blev stiftet i 1980 under navnet Nicaragua Komiteen. Stifterne var en række forskellige kræfter fra den danske fagbevægelse og venstrefløj, der samledes i en såkaldt komité for at støtte den demokratiske udvikling i Nicaragua efter Somoza-styrets fald i 1979. 

I de første år beskæftigede Nicaragua Komiteen sig primært med at organisere arbejdsbrigader til Nicaragua. Brigaderne bestod af danskere, der med en konkret arbejdsindsats ønskede at støtte det sandinistiske styre i Nicaragua, der på det tidspunkt var under hårdt pres fra Contra-guerillaen. De danske brigader hjalp i første omgang til ved kaffehøsten, hvor der på grund af krigsindsatsen var mangel på arbejdskraft. Senere blev formålet med brigaderne at bygge skoler i de nicaraguanske landsbyer.

Efterhånden som Mellemamerika Komiteen udviklede sig som organisation, begyndte man at tænke i mere langsigtede aktiviteter. I starten af halvfemserne engagerede man sig således i alfabetiseringen af den nicaraguanske landbefolkning og siden da har Mellemamerika Komiteen med finansiering fra Danida stået for en række projekter for jordløse bønder, krigsinvalider, handicappede kvinder og andre udsatte grupper.

Projekterne er altid blevet gennemført i samarbejde med målgruppens egne organisationer såsom bondeorganisationer, fagforeninger og handicaporganisationer. Oprindeligt var organisationerne knyttet til sandinistpartiet men i takt med den generelle politiske udvikling er disse organisationer blevet stadigt mere uafhængige. Det samme kan siges om Mellemamerika Komiteen, der i dag ikke længere ubetinget støtter den sandinistiske sag.

1990'erne

I 1990´erne begyndte Nicaragua Komiteen også at arbejde i nogle af de andre mellemamerikanske lande. I El Salvador begyndte arbejdet med støtte til demobiliserede soldater fra FMLN-guerillaen og koncentrerer sig i dag om folkeuddannelse og lokalt demokrati. I Guatemala har arbejdet været koncentreret om støtte til den voksende bevægelse af småbønder og jordløse indianerne, men har efter 1996 også handlet om menneskerettigheder og retsopgøret efter borgerkrigen.

Som konsekvens af at aktiviteterne ikke længere var begrænsede til Nicaragua ændrede Nicaragua Komiteen i 1995 navn til det nuværende Mellemamerika Komiteen.

Gennem alle årene har Mellemamerika Komiteen arbejdet for at oplyse danskerne om vilkårene for den mellemamerikanske befolkning og mobilisere støtte til vores aktiviteter i Mellemamerika. 

Idéerne bag aktiviteterne

Selvom Mellemamerika Komiteens arbejde i stigende grad er blevet koncentreret om Danida-financierede projekter er brigaderne dog fortsat en af de hovedaktiviteterne.

Hvert år sender Mellemamerika Komiteen således omkring 30 unge danskere til Nicaragua og Guatemala, hvor de bor og arbejder sammen med lokalbefolkningen. Den direkte kontakt, der dermed skabes mellem danskere og nicaraguanere og/eller guatemalanere anser Mellemamerika Komiteen som værende af afgørende betydning.

I fortsættelse af denne tanke har det således også været et af Mellemamerika Komiteens mål at skabe direkte kontakter mellem danske organisationer og foreninger i Mellemamerika. For eksempel startede Mellemamerika Komiteens aktiviteter i den nicaraguanske handicapsektor som et samarbejde mellem Mellemamerika Komiteen, Dansk Handicapforbund og en nicaraguansk handicaporganisation; et samarbejde, der har ført til, at Dansk Handicapforbund i dag er dybt engageret i de nicaraguanske handicappedes sag. At Mellemamerika Komiteen altid har prioriteret at samarbejde direkte med de folkelige organisationer i Mellemamerika har sammen med det faktum, at Mellemamerika Komiteen er en organisation, der næsten fuldstændig baserer sig på frivilligt arbejde, betydet at de forskellige projekter og aktiviteter i lige så høj grad har været læreprocesser for Mellemamerika Komiteens aktivister som for samarbejdspartnerne.

Mellemamerika Komiteen i dag

Mellemamerika Komiteen har i dag ca. 300 medlemmer. Der findes lokalgrupper i Århus og København. For tiden er der én ansat i hele organisationen, en landssekretær 12 timer om ugen, placeret på kontoret i København. Mellemamerika Komiteen har ingen formand eller generalsekretær, men ledes mellem de årlige landsmøder af et Forretningsudvalg, der vælges på landsmødet.

Mellemamerika Komiteens arbejde er organiseret i såkaldte baggrundsgrupper, der hver især arbejder med deres specifikke aktiviteter. Der findes således baggrundsgrupper for brigaderne, de Danida-financierede projekter og for fredsvagtsarbejdet. Aktiviteterne udføres i samarbejde mellem baggrundsgrupperne i Danmark og de respektive samarbejdspartnere i Mellemamerika.