Seniorbrigade 2017 til Guatemala

Hvad er en brigade?

Mellemamerika Komiteen har siden 1980 sendt brigader afsted til Nicaragua og siden 1994 også til Guatemala, og vi har et tæt samarbejde med sociale og politiske organisationer i landene.

Hvad er de primære formål med brigaderne?

1. At give et kendskab til politiske, sociale og kulturelle forhold i Nicaragua eller Guatemala gennem personlig kontakt med mennesker.

2. At formidle et gensidigt, ligeværdigt møde mellem danskere og nicaraguanere eller guatemalanere.

3. At udvise solidaritet med den lokale befolkning i deres kamp for selvbestemmelse, demokrati og menneskerettigheder.

4. At lave volontørarbejde og frivilligt arbejde sammen med folkelige bevægelser, der arbejder for forbedring af vilkårene for det fattige flertal.

5. Gennem oplysningsaktiviteter i Danmark at bidrage til, at den danske befolkning får et bedre indblik i levevilkårene i Mellemamerika.

 

Der har vist sig et ønske om at lave en brigade primært for seniorer med et lidt højere komfortniveau især hvad angår de helt primitive indkvarteringsforhold i landsbyerne.

Brigaden er ikke færdigt planlagt, det er vores tanke, at gruppen selv står for en stor del af planlægningen, men trækker på Mellemamerikakomiteens kontakter i landet og viden om Guatemala.

Forberedelserne er allerede i gang, og tidsplanen er:

1.    aug. 2016 – jan. 2017: tilmelding af interesserede og opbygning af rejsegruppe.

2.    jan. – juli 2017: Fælles planlægning af indhold.

3.    Jan. – sept. 2017: Spanskstudier efter behov. Gerne i grupper, men afhængigt af deltagernes bopæl og niveau.

4.    okt. – nov. 2017: rejse ialt 8 uger.

 

Rejsens rammeindhold:

2 ugers sprogskole i Quezaltenango (eller bedre kendt under navnet Xela) gerne med privat indkvartering, som sprogskolen formidler.

3 ugers samarbejde med en organisation i en by. Det kan være Fagbevægelser, ungdomsbevægelser, kvindeorganisationer, kulturelle grupper eller andre. Her trækker vi på MAKs kontakter og forbindelser.

3 ugers ophold i en landsby med samarbejde med beboerne.

 

Pris for hele opholdet (8 uger) incl. fly er MAX 25.000 kr.  

 

Tilmeld dig rejsen til Guatemala 2017:

Skriv til makbrigade@gmail.com og tilmeld dig som interesseret.

Du vil derefter blive kontaktet af Sten eller Hanne, og vi vil samle alle interesserede til møde inden årsskiftet.

 

Læs om livet som brigadist

Steen fortæller om deltagelsen og livet som brigadist under hans ophold i Nicaragua 2016. 

Brigadist! Ordet giver mindelser om noget revolutionært fra en svunden tid. Nogle får opkastningsfornemmelser, andre tænker tilbage på en længere ungdomsrejse i Syd og Mellemamerika, hvor de lærte noget om arbejdsfællesskab og kammeratskab, kulturmøde i bredeste forstand, og for de flestes vedkommende også fik smag for det spanske sprog, alt imedens følelsen af at gøre en lille forskel var drivkraften.

Rejseglæde, nysgerrighed, fællesskab og social- og politisk indignation var de væsentligste årsager til min rejse til Nicaragua. Jeg nåede det ikke i min ungdom, af mange årsager, hvorfor så ikke tage afsted nu hvor jeg som pensionist har tiden til det.

Så et opslag i Globen fra MAK om planer for en seniorbrigade til Nicaragua. Det lød spændende, omend noget ufærdigt.
Overraskende for mig var, at der kun var få reelt interesserede. Der blev heller ikke lagt skjul på, at det jo ikke var en turistrejse vi skulle på. Fællessovesale, dårlig hygiejne, ensformig kost, kriminalitet, krævende busrejser, manglende internetdækning osv.

Vi var 5 ældre, som ville prøve eventyret og tog afsted til Ometepe i Nicaragua, hvor vi skulle arbejde med et kvindeprojekt. Et hostel som skulle genere indtægter til at hjælpe udsatte kvinder.

Og det blev et eventyr for mig. Rejsen er ikke slut endnu, men so far har jeg allerflest af de gode minder.

Steen J. Hansen
Seniorbrigadist , 69 år.