MAKKULT

MAKKULT arbejder for at støtte brugen af kunst, kultur og kommunikation til at lave positiv social forandring i Mellemamerika. 

Vi arbejder med i 5 ungdomsgrupper i Guatemala, Honduras og Nicaragua, der alle er mobiliseret omkring kunst, kultur og kreative metoder, til at skabe et bedre samfund.

Projekt "AktionArte"

Fra maj 2011-maj 2013 har vi i samarbejde med vores guatemalanske samarbejdspartner Caja Ludica gennemført et projekt til en halv million kroner, med titlen "AktionArte". Projektet har til formål at opnå øget demokratisk deltagelse blandt unge i Honduras, Guatemala og Nicaragua, således, at de bidrager til at forbedre fastlåste samfundsstrukturer. Projektet er delt op i tre hovedtemaer, hvor inden for grupperne har modtaget workshops, samt givet workshops videre til andre sociale grupper i deres lokalområde. Temaerne har været historisk erindring/samfundsoplysning, kommunikation og sociale medier, samt organisatorisk styrkelse, via udarbejdelse af mini-projekter. Vi er netop i gang med at afslutte og evaluere på projektet.

Se projektets blogspot, hvor de mellemamerikanske grupper poster film, tekst og billeder og på den måde laver virtuel erfaringsudveksling.

Som en del af projektet inviterede MAKKULT 8 repræsentanter fra de mellemamerikanske grupper til Danmark i august 2011. I løbet af 21 dage underviste de hinanden sammen med danske kunstnere, og udviklede sammen workshopsforløb de tog ud og afholdte for unge asylansøgere på et dansk asylcenter. Udvekslingsbesøget kulminerede i en to-dage kulturfestival på Nørrebro, hvor vi bl.a. gik optog gennem gaderne (se billede) på bedste mellemamerikanske vis, debaterede kunstens potentiale for udvikling og samfundsforandring, dansede og lyttede til koncerter og så teater- og danseforestillinger.

Projekt "RealizArte"

I sommeren 2013 gennemførte vi et storslået seminar, workshopforløb og festival i Santa Rosa de Copan, Honduras. Vi fik bevilget 200.000 kr. til projektet af CISU, og denne gang var den lokale kunstnergruppe Teatro Altura værter og samarbejdspartnere. Deltagerne var grupperne fra vores tidligere samarbejde, samt andre unge fra det mellemamerikanske netværk for community art. Formålet med "RealizArte" er konkret at anvende kunst som redskab til social forandring, ved at gøre brug af erhvervede erfaringer gennem de sidste års arbejde, ved, på tværs af grupper med forskellige metodologier at arbejde med lokale udsatte grupper. Det var en stor oplevelse at se international community art i sin fulde udfoldelse i Honduras! Læs meget mere om projektet på siden RealizArte 2013, hvor vi har samlet en række artikler om Honduras, kunst og kultur og ungdomsdeltagelse.

Hvorfor kunst og kultur?

Vi ser kultur og kreativitet som et relevant middel til social forandring på lang sigt, og herunder at processen er en central del af målet. Vi mener at det er yderst konstruktivt at bruge positive og ”lette” redskaber som teater, leg, kunst og gøgl i arbejdet med ”tunge” problemstillinger.

Vi ser denne tilgang som et oplæg til et paradigmeskifte i udviklingsverdenen herhjemme. Tanken er, at udviklingsarbejde ikke kun er envejs-støtte, men lige så meget en gensidig læring mellem samarbejdspartnerne. Dette forsøger vi hele tiden at implementere i vores arbejde, og vi oplever ofte, at vi også lærer meget af vores mellemamerikanske partnere - også selv om vi aldrig vil kunne bryde fuldstændigt med det ulige forhold der er i doner-modtager konstellationen.