ENDEMUH

ENDEMUH står for 'En Defensa de la Mujer Hondureña', hvilket betyder 'i forsvar for den honduranske kvinde'. 

 

 

Fælles front til forsvar af kvinders rettigheder i Honduras

MAK støtter aktivt kvinder i Honduras ved at samarbejde direkte med  kvinderettighedsorganisationen: 'Colectivo de Mujeres Trabajadoras Hondureñas' (COMUTRAH).

Samarbejdet går ud på at styrke kvinders rettigheder i udsatte boligområder omkring storbyen San Pedro Sula i Honduras. Landet og i særdeles regionen omkring San Pedro Sula er yderst sårbar såvel politisk, økonomisk og socialt efter statskuppet i 2009. Kvindernes hverdag er præget af fattigdom, vold, kriminalitet og usikkerhed.

Vores primære fokus er at udvikle COMUTRAH som en dynamisk og demokratisk medlemsorganisation, der forsvarer og skaber bevidsthed om kvinders rettigheder samt formår at lave lobbyarbejde overfor myndigheder, medier, organisationer og politikere.

Status på samarbejdet

Fra juli 2012 til august 2013 har vi gennemført et-årigt partnerskabsprojekt på 500.000 dkk i regi af CISU (www.cisu.dk). Projektets overordnede formål er at styrke COMUTRAH som organisation.

I august 2014 gik et nyt projekt i gang, der løber i to år. Projektet har til formål at styrke kvinders rettigheder og de lokale demokratiske strukturer i COMUTRAH.

I perioden mellem de to projekter har COMUTRAH med støtte fra MAK holdt organisationen kørende gennem private indsamlinger.

Billede: Medlemsnetværket i boligområdet 'Camaguey' er samlet til projektopstartsmøde, august 2014.

Hvem er COMUTRAH?

COMUTRAH blev dannet i 2003 som en organisation for kvinder, der tidligere havde arbejdet i tekstilindustrien i frihandelszoner. Kvinderne var blevet black listet på fabrikkerne, fordi de var fagligt organiserede, og stod uden arbejde. I regi af COMUTRAH begyndte de at samarbejde om mindre indkomstskabende aktiviteter og at oplyse arbejderne - primært kvinder - i tekstilindustrien om deres rettigheder og om fordelene ved at organisere sig.

Siden 2009 har COMUTRAH befundet sig i en omstillingsproces. De har tidligere hørt ind under fagbevægelsen men er nu ved at konstituere sig selv om en selvstændig kvinderettighedsorganisation. Denne proces støtter Mellemamerika Komiteen aktivt op om.

COMUTRAHs primære aktiviteter består af følgende:

 • Tilbyder kurser om rettigheder til sine medlemmer
 • Hjælper sine medlemmer med at anmelde krænkelser af deres rettigheder
 • Oplyser deres medlemmer om retten til at leve et liv uden vold
 • Laver lobbyarbejde til forsvar af kvinders rettigheder

Billede: Boligområdet 'Concordia' er nyt i projektet og har flest unge medlemmer.

COMUTRAHs medlemmer
COMUTRAH har ca. 1400 medlemmer og er organiseret omkring 8 boligområder. 6 af områderne indgår i projektet med Mellemamerika Komiteen, hvoraf fire også deltog i projektet i 2012-13. Følgende karakteristikas kendetegner COMUTRAHs medlemmer:

 • Flertallet af medlemmerne har generelt kun få års skolegang.
 • Størstedelen arbejder i den uformelle sektor, som husmødre eller i tekstilindustrien.
 • De har svært ved at opnå en tilstrækkelig indkomst.
 • Mange medlemmer er enlige mødre.
 • De har ofte mange børn.
 • Generelt har kvinderne et dårligt selvværd.
 • Og de mangler viden om deres rettigheder og magter ikke at protestere mod overgreb.

Hvem er vi? 

​Vi er 9 medlemmer i baggrundsgruppen. Vi består både af nye medlemmer og af medlemmer med mere end 10 års erfaring med udviklingsarbejde i Mellemamerika Komiteen. Hvis du har interesse i at høre nærmere, så kontakt os på endemuh@gmail.com.

Kontekst

Geografisk foregår aktiviteten i det nordvestlige Honduras i fattige boligområder omkring storbyen San Pedro Sula og containerudskibningshavnen i Puerto Cortés. Området har 2,1 millioner indbyggere og har i mange år været den økonomiske motor i Honduras, idet det genererer ca. halvdelen af landets bruttonationalprodukt. Flertallet af Honduras' tekstilfabrikker (80 %) findes også i dette område. Tekstil-fabrikkerne har historisk set været en sektor med hovedsageligt kvindelige arbejdere, der arbejder for en lav løn, og hvis arbejdstagerrettigheder ikke eller kun i ringe grad respekteres.

Området er et populært mål for arbejdsløse fra andre dele af Honduras, der søger arbejde. En stor del af migranterne, der kommer til området, er unge kvinder, som kommer til byen uden økonomiske ressourcer og uden socialt netværk, og ofte ender som enlige mødre med ringe uddannelses- og jobmuligheder. 


Billede: Tania fra COMUTRAHs bestyrelse præsenterer en kontekts-analyse på kontoret i Puerto Cortés.

Statskup i Honduras i 2009
I juni 2009 blev der gennemført et statskup, hvor præsidenten Manuel Zelaya blev afsat og måtte flygte i eksil. Den efterfølgende politiske krise har haft stor betydning for hele det honduranske civilsamfund. En stor del af civilsamfundet støttede aktivt den afsatte præsident med strejker, vejblokader og besættelser af offentlige bygninger. I månederne umiddelbart efter kuppet lod den siddende regering hær og politi slå hårdt ned på oppositionen, hvilket især gik ud over fagligt aktive og regeringskritiske journalister. 

De politiske forhold i Honduras er i dag delvist normaliserede. Der blev gennemført et parlamentsvalg i november 2009, den afsatte præsident Zelaya vendte tilbage til Honduras fra sit eksil i 2011, og modstandsbevægelsen har efterfølgende dannet et politisk parti kaldet Libre med den afsatte præsidents kone som præsidentkandidat til parlamentsvalget i november 2013. Den konservative Juan Orlando Hernández vandt valget, som er det andet parlamentsvalg siden kuppet.

Civilsamfundet er dog stadig meget svagt og splittet (selve oppositionsbevægelsen er også splittet internt for og imod partidannelsen af Libre). Samtidigt er det farligere end nogensinde at være fagligt aktiv, og trusler mod liv og familie er ikke et ukendt fænomen. Politisk vold maskeres som ”almindelig” kriminalitet, og journalister, advokater, menneskerettighedsforkæmpere, og fagligt organiserede forsvinder sporløst som følge af deres aktive virke.

Ved at støtte COMUTRAH håber vi i Mellemamerika Komiteen at kunne bidrage til, at et trængt honduransk civilsamfund får lidt bedre handlemuligheder og bliver i stand til at arbejde for befolkningens, særligt de udsatte kvinders, behov.

Lokaltv

Billede: Fabia Gutierrez (projektkoordinator i COMUTRAH) og Joan Marie Stenderup (MAK's baggrundsgruppe) i lokal tv om kvinders rettigheder i Puerto Cortes, juni 2013.

Kriminalitet og vold
Kuppet - med en svækkelse af civilsamfundet og retsstaten i Honduras til følge - har ført til en markant stigning i landets bande- og narkokriminalitet. San Pedro Sula er i særlig grad plaget af tårnhøje kriminalitetsrater og byen har verdens højeste mordrate (173 pr. 100.000 indbyggere i 2012). De fleste honduranere har selv været udsat for alvorlig kriminalitet, eller har slægtninge eller venner der har. I dette voldsprægede miljø er vold mod kvinder med deres køn som motiv et udbredt fænomen. Den honduranske stat har ikke været i stand til at komme kriminaliteten og volden til livs, og politi og domstole er kendetegnede ved ineffektivitet og korruption.

Finansiel krise
Honduras har også i høj grad mærket følgerne af den internationale finansielle krise med stor arbejdsløshed til følge. Dette mærkes også i området omkring Puerto Cortés, hvor hele fabriksområder står øde hen. Kvinderne er overladt til at søge beskæftigelse i den uformelle sektor, primært som gadesælgere. Denne sektor er præget af lav grad af økonomisk sikkerhed og gør kvinderne mere sårbare for vold og kriminalitet.


Billede: Kvinder fra Tulián er samlet til projektopstartsmøde i august 2014 - til højre ses projektlederen Fabia Guiterrez.