REMO

Ø-kvinder organiserer sig

Mellemamerika Komiteen samarbejder med Red de Mujeres de Ometepe (REMO), et nicaraguansk kvindenetværk på øen Ometepe. Kvinder fra 23 landsbysamfund søger i fællesskab at finde løsning på deres problemer og vinde deres rettigheder som kvinder og som samfundsborgere. 

8. marts i år gik kvinderne fra REMO på gaden i Moyogalpa, den største by på Ometepe. Hovedbudskabet var kravet om, at den nyligt vedtagne lov mod vold mod kvinder bliver opfyldt og taget i anvendelse. I marchen deltog også den lokale unge-bevægelse, de l
Billede: 8. marts i år gik kvinderne fra REMO på gaden i Moyogalpa, den største by på Ometepe. Hovedbudskabet var kravet om, at den nyligt vedtagne lov mod vold mod kvinder bliver opfyldt og taget i anvendelse.

Ideen til at starte kvindearbejdet opstod, da en gruppe af kvinder begyndte at dyrke økologiske grønsager sammen på et lille stykke jord. Gennem snakken i grønsagshaven fandt de ud af, at kvinderne på øen kæmper med mange fælles problemer og har forskellige erfaringer, de kan bruge indbyrdes.

En lokal organisation støttede dem, og i 2011 mødtes 62 kvinder for at udveksle erfaringer. Siden er netværket udvidet til at omfatte kvinder fra 23 samfund i alt. Kvinderne, der deltager, har forskellige aldre og erhverv. Der er kvinder, der arbejder i landbruget og kvinder, der arbejder i huset, der er studerende, professionelle og andre. De er organiseret i en struktur omkring et råd, der består af 8 valgte kvinder fra nord, syd og midt på øen.

Kvinderne i REMO har sammen defineret fem aktionslinjer:

  • Retten til at leve et liv uden vold
  • Miljø – uddannelse for at forbedre vaner, der skader miljøet
  • Kvinders sundhed
  • Kvinder og økonomi  - legalisering af kvinders jord og anden ejendom
  • Kvinders deltagelse som medborgere, der er med til at bestemme om den politiske, sociale og økonomiske udvikling i samfundet

Vold mod kvinder er et stort problem i Nicaragua og på Ometepe, og vold i familien bliver ofte holdt skjult inden for hjemmets fire vægge. Mange kvinder, især på landet, er økonomisk afhængige af deres mænd og finder sig i mishandling og undertrykkelse. Den traditionelle macho – mandschauvinisme og den katolske kirke er med til at holde hånden over mændene.

Den netop vedtagne Lov mod Vold mod kvinder (Ley 779 La Ley contra la Violencia hacia la Mujer) giver nye juridiske muligheder for at bekæmpe vold mod kvinder. Kvinderne i REMO spreder oplysning om loven, så kvinderne lærer om, hvilke muligheder loven giver dem, og hvordan de kan bruge den. For en ting er at loven er vedtaget af parlamentet, noget helt andet er, om den bliver opfyldt – det kræver aktiv kamp.

Kort efter lovens vedtagelse i parlamentet har samme parlament dog vedtaget en reform af loven, der tillader mægling som alternativ til domstolsafgørelse i voldssager. Kvindebevægelsen opfatter det som en hån. Yoli, en af initiativtagerne til REMO, siger: Det er absurd at tænke sig, at kvinder skal sidde og mægle med deres voldsmænd. Det vil typisk betyde, at anklagen bliver trukket tilbage af frygt. Vi anbefaler kvinder, at de ikke går med til mægling.


Billede: Doña Rosario fra landbrugskooperativet Benjamin Zeledón i landsbyen San Pedro, fortæller om, hvordan kvinderne i kooperativet i mange år betalte leje af den jord, de dyrkede, til kooperativets  formand, til de fik fat på skødet og så, at de er medejere af kooperativet.  Det blev begyndelsen til en konflikt mellem kooperativets bestyrelse og kvinderne. De har oplevet, at deres afgrøder er blevet brændt af, og ugen før Rosario sidder her og fortæller den dramatiske historie, havde formanden og to af hans støtter trukket macheter mod kvinderne. MAKs udsendte hørte sammen med kvinder fra REMO Rosarios vidnesbyrd.  ”Vi har brug for juridisk bistand”, konkluderede kvinderne. ”Politiet gør ingenting.”

Alliancer. Kvindenetværket REMO er gode til at koordinere med andre organisationer, der arbejder med kvindetemaer, lokaludvikling og andre temaer, der interesserer dem. På den måde får de meget ud af at deltage i kurser og aktiviteter både på øen og på fastlandet, hvor de både lærer noget og kan bidrage, uden at det har de store omkostninger.

Med støtte gennem alliancer og med egne kræfter forhandler kvinderne med kommunerne – der er to af dem på Ometepe – for at få støtte til legalisering af kvinders ejendom, for at få indført at der afholdes specielle borgermøder, cabildos, mellem kommune og kvinder og unge, der skal sikre tiltag for kvinders og unges rettigheder, for at få et hospital til Ometepe,  der har 45.000 indbyggere og ikke noget hospital mm.

Mellemamerika Komiteen støtter kvinderne i deres arbejde og organisering. Første gang i 2012 med egne midler, der medvirkede til, at kvinderne kunne mødes for at udveksle og udvikle deres arbejde og til at en gruppe kunne tage til fastlandet for at være med til at diskutere den netop vedtagne Lov mod kvindevold. I foråret 2013 har vi søgt penge i Merkur Fonden og fået 4000 kr, der går til REMOs aktiviteter, både udadvendte aktiviteter og deres egne møder. Vi støtter bl.a. at de kan tage rundt til hinandens landsbyer og udveksle med kvinderne der om deres liv, tanker og rettigheder. Måske vil vi også på længere sigt søge Civilsamfundspuljen, men foreløbig synes vi, det er vigtigt, at REMO har tid til at vokse stille og roligt med få penge og stor aktivisme. En stor indsprøjtning af penge vil måske skade mere, end det gavner lige nu.

Der er mange spændende perspektiver i vores samarbejde med REMO. Baggrundsgruppen består foreløbig af tre kvinder fra Århus og en fra København, vi vil gerne have flere med i baggrundsgruppen og vil også gerne samarbejde med andre grupper i Mellemamerika Komiteen, der arbejder med kvinder.

Vi har en regelmæssig kommunikation med kvindenetværket, så samarbejdet består også i vores udveksling på den led. Else fra baggrundsgruppen besøgte i september REMO – kvinderne.

Læs mere om REMO på http://remonica.wordpress.com

 

Baggrundsgruppe: Donna Mayer, Randi Jepsen, Bente Kildemose og Else Mikél Jensen