Retten til naturressourcer

Retten til naturressourcer er essentiel for mennesker generelt og især for mellemamerikanske indianske kulturer. Mange landsbyer lever af jorden i deres lokalområde, og vandet er vigtigt for at kunne dyrke afgrøder og for at kunne overleve. Derfor er det vigtigt for MAK at støtte mellemamerikanerne i at sikre adgang til rent drikkevand, der ikke er forurenet af f.eks. minedrift.