Forum for Madsuverænitet

Begrebet "madsuverænitet" blev først formuleret af La Via Campesina i 1996 og betyder, at folket skal have ret til at bestemme over deres egen madproduktion og -politik med henblik på at sikre tilstrækkelig, sund, kulturelt passende og let tilgængelig mad af høj kvalitet, der er produceret på en miljømæssigt forsvarlig måde. Det skal ses som et alternativ til store multinationale selskaber og institutioner, som styrer det globale industrielle fødevaresystem

Kampen for madsuverænitet og en socialt retfærdig fordeling af verdens mad og naturressourcer er et opgør med indretningen af vores nuværende fødevaresystem og de eksisterende magtstrukturer i den globale politiske økonomi.

Forum for Madsuverænitet (FMS) er et unikt netværk, hvor organisationerne kæmper for systemforandring og en anden verdensorden. FMS består af MAK, Afrika Kontakt, PUGAD, NOAH, Levende Hav og Frie bønder - Levende Land. FMS arbejder for at fremme kendskab og opbakning til madsuverænitet og miljø- og klimaretfærdighed.

Nuværende projekt

Formålet med netværket er at sprede kendskabet og opbakning til madsuverænitet både i Danmark og internationalt og at netværket skal kunne deltage i politiske processer der kan sikre små-bønders livsvilkår i det globale Syd. Derfor arbejder netværket nu på et to-årigt projekt finansieret af Globalt Fokus med fokus på kompetenceudvikling og kapacitetsopbyggelse af netværket med fokus på kommunikation, samarbejde, læring og vidensdeling blandt netværkets medlemmer. Herudover deltager netværket i forskellige arrangementer i Danmark og internationalt, der styrker den tekniske og faglige viden på området.

Blandt andet opbygger vi viden omkring problematikkerne omkring fiskekvoter og landbrug i både Danmark og det Globale Syd samt om løsningerne som for eksempel agroøkologi, og mange flere spændende temaer.

Bliv aktivist i MAK mad

MAK har gennem FMS deltaget i COP21 i Paris i december 2015, vi har været med til at holde arrangementer om landbrug og klima samt endagsfestivalen MAKs Fiesta: Solidaritet på Landet.

Vi er lige nu fire medlemmer fra MAK, men vi vil meget gerne være flere. Som aktivist i denne gruppe får du mulighed for at arbejde på tværs af organisationer med en politisk dagsorden, få viden om problemerne ved det nuværende fødevaresystem og udbrede viden om de alternative løsninger.

Send en mail til mortensen.n.sofie@gmail.com hvis du er interesseret.