Gold corp

Sagen

I 2012 kunne Danwatch afsløre, at PFA, Danske Bank, Nykredit og PenSam samlet havde 40 millioner kroner investeret i den canadiske virksomhed Goldcorp. Goldorp står bag udvindingen af guld fra den guatemalanske mine Marlin. Goldcorp har valgt at ignorere et påbud om midlertidigt at lukke minen, da omfanget af konsekvenser for de mayaindianske lokalsamfund i nærheden var ukendte. 

Man ved dog, at guldudvindingen skaber en masse stenaffald, der indeholder bl.a. bly, kviksølv og cyanid – stoffer, der alle siver ned i drikkevandet, hvis det ikke bliver håndteret ordentligt. Flere undersøgelser af mayaindianerne i nærområdet havde et højere indhold af kviksølv, kobber, zink og arsenik i deres urin og et højere indhold ag bly i blodet.  Alle disse stoffer kan føre til alvorlige sygdomme heriblandt kræft.

Du kan læse mere om sagen her

MAK’s engagement

MAK valgte på baggrund af disse oplysninger at skrive et åbent brev til de involverede aktører i PFA, Danske Bank, Nykredit og PenSam. I brevet kritiserede vi aktørerne for, stiltiende, at støtte en grov udnyttelse af folk og lokalområder i Guatemala. Men samtidig rakte vi hånden ud til dem for at indbyde til en fælles dialog om problemet.

I juni inviterede vi aktørerne til en minikonference om problemstillingen, hvor Nykredit og interesserede fra andre organisationer, f.eks. Region Midtjylland deltog.

Resultat

Minikonferencen blev en succes, men de fire selskaber forsvarer sig med, at det er for let at trække pengene ud og investere dem et andet sted. I stedet vil de gennem aktivt ejerskab via deres rolle som investorer søge at påvirke Goldcorp ved at opsøge dialogen.